ÚČETNICTVÍ

  • kompletní zpracování a vedení daňové evidence
  • zpracování přijatých a vydaných faktur, evidence pohledávek a závazků
  • evidence hmotného a nehmotného majetku
  • účtování bankovních výpisů a pokladních dokladů
  • výpočet cestovních náhrad
  • měsíční nebo čtvrtletní zpracování přiznání k DPH + kontrolní hlášení k DPH
  • zpracování přiznání k silniční dani
  • zpracování přiznání daně z příjmů FO
  • zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu